Сакам да знам сè

Одземање на фракциите

Pin
Send
Share
Send


Терминот одземање обично спомнува операција кој се состои од одземе . Овој глагол, пак, се однесува на намалете, смалувајте или одвојте дел од целина . Ако се фокусираме на математиката, одземањето се состои во пронаоѓање на разлика што постои помеѓу два изрази или количина.

На овој начин можеме да зборуваме за различни видови на одземање, како што се алгебарско одземање на одземање на полиноми на векторска одземање и одземање на матрицата . Во оваа можност, ние ќе се фокусираме на одземање на фракции .

За да ја разбереме оваа операција, мора да знаеме дека, во математиката, а фракција тоа е израз кој открива а поделба . Тоа е, со други зборови, износ што се дели со друга количина.

Фракција се состои од двајца броеви : се нарекува претпоставен бројач , додека долниот е познат како именител . Начинот на развивање на одземање на фракциите ќе зависи од тоа дали и двете фракции имаат ист именител или не.

Кога фракциите имаат истиот именител , ние едноставно мора да ги одземеме броевите како и во секое алгебарско одземање и да го задржуваме именителот. На пример:

7/2 - 4/2 = (7 - 4)/2 = 3/2

Ако именителите се различни, ние прво мора одговара на нив , наоѓање на заеднички именител . За да го направите ова, можеме да ја помножиме секоја фракција со именител на другата:

9/7 - 2/3

(9 х 3) / (7 х 3) - (2 х 7) / (3 х 7)

27/21 - 14/21

Откако ќе најдеме заеднички именител, продолжуваме да се одземаме, како што беше објаснето во претходниот пример:

(27 - 14)/21 = 13/21

Студентите во инфантилна фаза, пред да влезат во Средно, се кога ќе започнат да учат да додаваат и одземаат фракции, бидејќи овие математички операции се основни и фундаментални во времето на кое можат да ги прошират своите знаења во наведениот предмет.

Поточно, тие започнуваат да прават проблеми со две фракции, а потоа, да го консолидираат она што го научиле и да зборуваат добро за тоа, ќе продолжат да ја вршат истата операција, но со три или повеќе. Во тој случај, постапката е слична. Така, во случај кога тие споделуваат именител, сè е многу поедноставно затоа што ќе треба само да се пристапи кон одземање на броевите.

Ако тоа што се случи е дека тие имаат различен именител, тогаш ќе биде потребно да се следи гореспоменатиот процес на наоѓање на она што е најмалку вообичаен мултипликат и од ова, откако ќе се постигне тоа, развијте каква би била одземањето со нумери.

Додавањето и одземањето се наједноставни операции што треба да се преземат со споменатите фракции. Сепак, не треба да се занемарува дека можете исто така да изберете да извршите множење и поделби. Во првиот случај, она што треба да го направите е да ги помножите броевите од една страна и именителите од друга страна. Пример: 3/2 x 5/4 = (3 x 5) / (2 x 4) = 15/8

Во вториот случај, во случај на поделба на две фракции, она што треба да го направите е да го помножите броевите на едната фракција со именителот на другата за да го добиете конечниот бројач и да го помножите именителот на првата фракција со броевите на втората. Конечен именител Пример: 3/2: 5/4 = (3 x 4): (2 x 5) = 12/10.

Pin
Send
Share
Send