Сакам да знам сè

Фреквенција полигон

Pin
Send
Share
Send


Полигон на фреквенција е името што го прима а класа на графикони што е создадено од а фреквенција хистограм . Овие хистограми користат вертикални колони за да се рефлектираат фреквенции ): Фреквентниот полигон се прави со спојување на највисоките точки на овие колони.

Односно, би можеле да утврдиме дека фреквентен полигон е оној што е формиран од соединувањето на различните средни точки на врвовите на колоните што конфигурираат каква е фреквенциската хистограм. Ова се карактеризира затоа што секогаш ги користи оние што се вертикални столбови и затоа што никогаш не треба да има празни места помеѓу тие што се.

Во општествените науки, во природните науки и во економските науки, токму тука најчесто се користат овие хистограми, бидејќи се користат за извршување на она што е споредбата на резултатите од даден процес.

Познато е како фреквентни полигони за групирани податоци на оние што се развиваат од класната ознака што се совпаѓа со средната точка на различните колони на хистограмот. Во времето на претставување на сите фреквенции што се дел од групната табела со податоци, хистограмот на кумулативни фреквенции што овозможува дијаграмирање на соодветниот полигон.

Фреквентен полигон, на пример, ви овозможува да го одразувате просечни максимални температури на град во одреден временски период. Во X оска (хоризонтално), мора да бидат наведени месеците во годината (јануари, февруари, март, април и др.). Во Y оска (вертикална), од друга страна, се забележуваат највисоки просечни температури за секој месец (28º, 26º, 22º…). Фреквентниот полигон ќе биде креиран со спојување, со употреба на a сегмент , различните просечни повисоки температури.

Фреквентни полигони често се користат кога е наменет да се прикажат неколку различни дистрибуции или вкрстена класификација на континуирана квантитативна варијабла со квалитативна или дискретна квантитативна во истиот цртеж.

Највисоката точка на полигон на фреквенција е еднаква на најголемата фреквенција, додека подрачјето под кривата ги вклучува сите податоци што постојат. Треба да се запомни дека фреквенцијата е поголемо или мало повторување на настан или бројот на периодичен настан се повторува во привремена единица.

Со оглед на вредноста и корисноста на споменатите полигони, треба да се напомене дека тие можат да се направат на многу едноставен и брз начин. Поточно, постои можност да ги преземеме преку компјутерска програма која стана една од клучните оски на работењето на која било компанија. Се повикуваме на софтвер познат како Excel.

Ова е програма, од Microsoft Office, направена со јасна цел дека нејзините корисници можат да работат со табелите. Поради оваа причина, логично е дека дозволува и можност за создавање фреквентни полигони при споредување на бројки и донесување одлуки врз основа на нив.

Поточно, за да се создадат нив со Excel, потребно е да се тргне од постоењето на серија графики кои биле претходно подготвени за потоа да се развие збир на дејства што довеле до тоа.

Pin
Send
Share
Send