Pin
Send
Share
Send


Латинскиот збор плексус стана наш јазик во плексус . Овој термин се користи во областа на анатомија да го именуваме нето што се развива од испреплетеност на крвните садови и нервните нишки .

Компонентите на плексус успеваат да развиваат разни анастомоза , кои се зглобови на елементите на анатомијата. На овој начин, можно е да се зборува за повеќе плексуси во организмот на да се биде човечки .

Тој соларен плексус е нето која се наоѓа околу вентралната аортна артерија, претежно од вагусниот нерв и големата симпатичка. Благодарение на сончевиот плексус, абдоминалните органи се инервирани.

'Рбетниот нерв, во меѓувреме, се поврзани со лумбалниот плексус, брахијален плексус и цервикален плексус . Дигестивниот систем, од друга страна, го има Ауербах плексус и субмукален плексус .

Тој сакрален плексус Тој е оној што се развива од нервните завршетоци на сакралниот регион. Во комбинација со лумбалниот плексус, тие го формираат она што е познато како лумбосакрален плексус и се одговорни за инервација на долните екстремитети.

Плексусите можат да бидат погодени од разни нарушувања и болести . Една од најчестите е брахијална плексопатија .

Брахијална плексопатија

На брахијална плексопатија се јавува кога има штета во брахијален плексус (област на секоја страна на вратот во која корените на нервите од 'рбетниот мозок се поделени на оние на рацете) заради невролошки проблем и, според тоа, се регистрираат проблеми и болка при движење на рамото и рака Тоа е начин на периферна невропатија (Кога нервите кои пренесуваат информации помеѓу мозокот, 'рбетниот мозок и остатокот од телото не функционираат како што треба).

Обично штетата е поврзана со а повреда што се случи директно во нервот, или со повреди поради истегнување, притисок на тумор што е во пределот (главно во белите дробови) или несакани ефекти од радиотерапија. Но, овој проблем во брахијалниот плексус може да се поврзе и со: вродени деформитети кои го притискаат вратот; изложеност на лекови, хемикалии или токсини; употреба на општа анестезија во операцијата; воспаленија како што се оние што се јавуваат заради вирус.

Некои од симптоми од дисфункцијата на брахијалниот плексус се следниве:

* вкочанетост на раката, раката и рамото;
* болка во рамото;
* невообичаени сензации во повредената област, како што се трнење, болка или горење;
* недостаток на сила за вршење нормални движења.

За време на прегледот на погодената област, лекарот може да забележи некои од следниве знаци: деформитет; намалување на рефлекси; мускулна атрофија; тешкотија да ја флексирате раката Да го пронајдам кауза на брахијална плексопатија, иако не е секогаш можно да се утврди, корисно е да се има детална историја на пациентот. Два важни фактори кога се поставува дијагноза се полот и возраста, бидејќи некои нарушувања на брахијалниот плексус се јавуваат почесто кај некои групи отколку кај други.

Меѓу тестовите извршени за дијагностицирање на овој проблем се: екстракција на крв ; МНР на рамото, вратот и главата; рентген на градниот кош; ултразвук; тестови за спроведување на нервите; електромиографија

Тој третман на брахијалната плексопатија ќе биде поврзана со причината за оштетување на плексусот. Во зависност од случајот, може да вклучува физиотерапија до операција, преку ингестија на одредени лекови. Неговата главна цел е да го поправи основниот проблем и да го врати највисокиот можен процент на мобилност на пациентот.

Pin
Send
Share
Send